Opus For Himmel Og Jord1

«Opus for himmel og jord» av Oddvar I.N. Kunstverket ligger i fjellsiden over Høyholm langs Kystriksveien i Vevelstad kommune. Den har form som en sirkel som er slipt direkte inn i fjellet. Det polerte grunnfjellet vil speile lyset og fange solen i en dialog med jorden. Kunstneren sier at hans idé refererer til menneskenes vandring over kloden. Sirkelen som symbol for uforandelig kontinuitet og evig gjentagelse er kjent over hele verden.

Search